سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سحر موحدی – دانشجوی فوق لیسانس جغرافیا و برنامه ریزی توریسم

چکیده:

دردنیایی که فشارجمعیت و مصرف منابع افزایش پیدا کرده منابع طبیعی با تقاضای مصرف انبوه مواجه است بنابراین یافتن مناطق طبیعی بکرودست نخورده دشوارتر می شود امروزه تنها راه حفظ نواحی طبیعی و جلوگیر یا زتخریب آنها تعیین مناطق حفاظت شدها ست دولت ها روز بروز بیشتر خواهان مشارکت بخش غیردولتی برای ایجاد دگرگونی هیا بنیادی درشیوه اداره و مدیریت مناطق حفاظت شده هستند امروزه این انتظار بیشتر مطرح می شود که بخشی از بودجه مورد نیاز برای اداره مناطق حفاظت شده از درون این مناطق تامین شود که بوم گردی بخشی ازاین راهبرد محسوب می شود جاذبه های بوم گردی خواه بازدید از زیست گاه حیات وحش باشد و یا چشم اندازهای طبیعی هردو درمناطق حفاظت شده امکان پذیر است و دراین میان توجه به این موضوع دراستان اصفهان با داشتن تنوع زیستی خاص بیابانی اهمیت پیدا مر کند هدف ازین پژوهش بررسی اهمیت بوم گردی درتوسعه پایدار مناطق حفاظت شده استان اصفهان است روش پژوهش براساس اهدف کاربردی و براساس ماهیت توصیفی موردی تحلیلی است که داده های بدست آمده از طریق مصاحبه با مسئولین و کارشناسان حفاظت محیط زیست استان اصفهان وداده هیا اسنادی و کتابخانه ای حاصل شده است.