سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

معصومه صمدی – هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

چکیده:

بیابان ها درشرایطی ایجاد میگردند که یک یا چندعامل ضروری حیات وجود نداشته باشد از این عواملمحدود کننده حیات م یتوان به خشکی درجه حرارت های فوق العاده گرم یا فوق العاده سرد و وجود جریانهای شدید باد اشاره کرد بیابان حدود ۲۰ درصد سطح خشکی های جهان را به خود اختصاص داده اند و عمدتا درعرض جغرافیایی حدود ۳۰ درجه شمالی و جنوبی درسطح کره زمین مستقر شده اند تا چندی پیش مناطق بیابانی وکویر را خطای طبیعت می پنداشتند درحالیکه کویر ازنظر منابع زیستی به قدرکافی غنی بوده و حفاظت از آن همانند سایراکوسیستم ها به عنوان بخشی از تنوع زیستی طبیعت بودهاست زیرا طبیعت این معجزه بزرگ همیشه الهام بخش انسان ها درایجاد و خلق بسیاری از آثار هنری بوده است عناصر چهارگانه طبیعت آب خاک هوا و آتش به شیوه ای نمادین و اسطوره ای درسطوح اشکال مختلف از دیرباز ردنظر انسان بوده است.