سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری دولتی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سعید علیپور – دانشجوی کارشناسیارشد حسابداری واحد قزوین
بهمن طالبی – دانشجوی کارشناسیارشد حسابداری واحد قزوین

چکیده:

بیتردید هر مصرفکننده با توجه به تابع مطلوبیت و محدودیتهای بودجهای خود تصمیم میگیرد که چه چیز و با چه میزانی مصرف کند. حال اگر شاهد آنیم که در اقلامیاز کالاها عدم تعادل میان عرضه و تقاضا وجود دارد و این عدم تعادل هزینه هنگفتی را بر اقتصاد ملی تحمیل میکند، بیتردید باید اصلاح صورت گیرد و سیاستگذار این عدم تعادل را مرتفع کند. در این صورت با داده فرض شدن تابع مطلوبیت، سیاستگذار باید با اصلاح قیمت بر قیدهای بودجهای عاملان اقتصاد اثر گذارده و در جهت اصلاح الگوی مصرف و عدم تعادل در اقتصاد اقدام کند. دیدگاه ها و نظرات در مورد نیاز به یک بودجه عمومی در طول زمان تغییر می کند قبل از قرن بیستم دلیل اصلی کاربرد اولیه بودجه، تمایل به کنترل هزینه های عمومی و مالیات بوده است. در اواسط قرن بیستم شاهد تغییرات عمده در سطح جهانی در شرایط اجتماعی، اقتصادی و در نتیجه در بودجه بوده ایم. بودجه عمومی نه تنها به عنوان یک ابزار قدرتمند دولتی، بلکه همچنین به عنوان یک ابزار سیاسی، اقتصادی و اداری در بخش عمومی به کار گرفته می شود. از آن زمان بودجه، آزمونی بوده است که از نقطه نظر تعدادی از رشته ها ناشی می شد.