سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مرضیه شبانی – مدرس گروه جغرافیای دانشگاه پیام نور مرکز اباده

چکیده:

شکل گیری محیطی امن و مطلوب برای زندگی شهروندان از اهداف توسعه پایدار شهری است که بافت های فرسوده با داشتن معضلات محیطهایی در تضاد با این هدف ایجاد نموده اند وجود بافتهای فرسوده در مرکز شهر اباده یکی از عوامل عدم توسعه شهر است و برای حل آن این مناطق باید بهسازی شود هدف از این مقاله بررسی نقش بهسازی بافتهای فرسوده آباده در توسعه پایدار شهر است نوع تحقیق توصیفی و پیمایشی و روشهای جمع اوری اطلاعات کتابخانه ای و پرسشنامه بوده است برای تکمیل پرسشنامه به طور تصادفی ۱۰۰ نمونه انتخاب و اطلاعات از طریق نرم افزار SPSS و ازمون نسبت یا دو جمله ای مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. نتایج این پژوهش حاکی است که با سیاست بهسازی بافتها همراه با مشارکت پایدار ساکنان موافق مرکز شهر اباده به محیطی پویا و پایدار تبدیل می شود.