سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش نقش حمل و نقل چندوجهی در تجارت ملی و بین المللی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حسین چراغی –

چکیده:

هدف اصلی دراین تحقیق این استکه نشان دهد بخش دولتی بنادر درسیستم مدیریت بنادر صاحبخانه ای چگونه م یتواند درایجاد دسترسی بهتر به پسکرانه های بندری مشارکت و اثربخشی داشته باشد لازم به توضیح است که درسیستم مدیریت بنادر درروش صاحبخانه ای بخ شدولتی درتوسعه و ایجاد زیرساخت ها و آماده سازی آن برای فعالیت های بخش خصوصی نقش اصلی و اولیه را ایفا می کند درروش مذکور وظایف اصلی بخش حاکمیتی بنادر به چهارگروه تقسیم می شود مدیریت ترافیک کشتی ها مدیریت مشتری مدیریت محوطه ها و مناطق بندری مدیریت ذینفعان بندری امروزه نقش پشتیبانی بخش حاکمیتی بنادر در سیستم صاحبخانه ای همزمان با افزایش شرایط رقابتی بنادر بیش از پیش پررنگ تر و با اهمیت شده است درواقع بخش حاکمیتی بنادر بعنوان هماهنگ کننده بین خوشه های بندری و همچنین زنجیره حمل و نقل کالا به خودی خود به وجود نیامده است و بطور منطقی دلایل بسیاری وجود دارد که نقش هماهنگ کننده بخش حاکمیتی بنادر را با اهمیت ساخته است هرچه این نقش اثربخش تر و پررنگ تر باشد می تواند زنجیره تامین کالا از طریق بنادر را به سمت کارایی و بهره وری بیشتر سوق دهد و باعث افزایش مزیت های رقابتی دربنادر گردد.