مقاله نقش بصیرت در ارتقای توان رزم نیروهای مسلح که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در راهبرد دفاعی از صفحه ۱۸۷ تا ۲۲۱ منتشر شده است.
نام: نقش بصیرت در ارتقای توان رزم نیروهای مسلح
این مقاله دارای ۳۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزه های دینی
مقاله توان رزم
مقاله بصیرت
مقاله نیروهای مسلح
مقاله جنگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خان احمدی اسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: میار یحیی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توان رزم، جزو جدایی ناپذیر راهبرد نظامی رهبران سیاسی و فرماندهان عالی محسوب می شود و شامل عوامل فیزیکی مانند تعداد یگان های رزمی، یگان های پشتیبانی رزم، یگان های پشتیبانی خدمات رزم و تعداد سلاح و تجهیزات و عوامل غیرفیزیکی مانند ایمان، انگیزه، آموزش، انضباط، آداب و سنن و تعصب های ملی و قومی، تجربه، فرماندهی، روحیه، بصیرت و… می باشد.
ضعف و فقدان بصیرت در وقایعی مانند صفین و… ضربه های جبران ناپذیری را به نظام اسلامی وارد نمود و از طرفی با نهادینه شدن بصیرت، دستاوردهای بزرگی برای نظام اسلامی تحقق یافته است. با توجه به موارد یادشده، موضوع این نوشتار، نقش بصیرت در ارتقای توان رزم نیروهای مسلح است. با مطالعه های اکتشافی در آموزه های دینی، ۲۵ مولفه احصا گردید که پس از مصاحبه با خبرگان، ۱۸ مولفه تعیین شد و برای وزن دهی از طریق پرسشنامه در اختیار جامعه قرار گرفت. طبق تجزیه و تحلیل، عامل بصیرت با میانگین ۴٫۸۴، با درجه آزادی ۸۴ و سطح معنی داری ۰٫۰۰۰ نقشی اساسی در ارتقای توان رزم نیروهای مسلح دارد.