سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

عاطفه فرهمند – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد
ریحانه فرهمند – فارغ التحصیل علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

چکیده:

در بسته بندی محصولات گوشتی ، فاکتورهایی مانند درصد اکسیژن باقی مانده در بسته، نسبت حجم محصول به سرفضای بسته، سرعت عبور اکسیژن از مواد بسته بندی، دمای انبارداری، عبور نور از بسته و ترکیبات محصول از عمده ترین عوامل مؤثر بر رنگ وسایر خصوصیات تعیین کننده پذیرش محصول توسط مصرف کننده، هستند. تحولاتی که در اثر افزایش اطلاعات و آگاهی مصرف کنندگان در سلایق و تقاضاهای آنها به وجود می آید از عواملی است که تولید کنندگان و محققان را به ایجاد نوآوری و توسعه و بهینه سازی تکنولوژی های مدرن بسته بندی وادار می سازد. شکل های مختلف بسته بندی های نوین مانند استفاده از بسته هایضد میکروبی، کنترل کننده های رطوبت، حس گرهای اکسیژن، شناساگرهای تازگی و بروز فساددر غذا، شناساگرهای سالم بودن بسته و شناساگرهای زمان دما، پاسخ هایی است که برای برآورده ساختن تقاضاهای مذکور ایجاد شده است. در این مقاله به -بررسی مهم ترین انواع بسته بندی هوشمند و فعال پرداخته شد. درصورتی که هماهنگی لازم بین کارایی و مفید بودن با جنبههای اقتصادی این نوع بسته بندی ها برقرار شود، در آینده استفاده هر چه بیشتر این تکنولوژی های نوین، به منظور بسته بندی محصولات گوشتی اجتناب ناپذیر خواهد بود.