سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نینا دلیری – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی
میرخلیل پیروزی فرد – اعضا هیئت علمی دانشگاه ارومیه
فریبا زینالی –

چکیده:

فیلم های خوراکی لایه نازکی از مواد خوراکی هستند که نقش مهمی در حفاظت فیزیکی شیمیایی میکروبی توزیع و بازاریابی فراورده های غذایی داردکاربرد آن درصنعت غذا مخصوصا در فراورده های فسادپذیر میوه ها و سبزیهای تازه بسیار مطلوب می باشد که خواص عاملی مطلوب از جمله خواص ظاهری درخشندگی براقیت و کدری ممانعت از جریان گازها پایداری و ثبات ساختاری نسبت به آب و M.O ها و خواص حسی مطلوب را ایجاد می کند. پوشش خوراکی اتمسفر تغییر یافته ای MAP ایجادمی کند که تبادل گازهای CO2,O2 را کنترل کرده و مانعی برای انتقال ترکیبات آروماتیک می باشد این خواص به پارامترهای مختلف از جمله نوع ماتریکس ساختاری ترکیب و وزن مولکولی شرایطی که در آن فیلم ها تشکیل میشود نوع حلال ، PH غلظت ترکیبات افزوده شده پلاستیسایزرها عوامل ایجاد کننده اتصالات عرضی عوامل ضد میکروبی آنتی اکسیانها و امولسیفایرها بستگی دارد