سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

کیامهر ابراهیمی منفرد – کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی علوم و صنایع غذایی مدرس دانشگاه آزاد اسلا

چکیده:

بطور متوسط ۳۵% از محصولات کشاورزی در ایران طی مراحل مختلف به صورت ضایعات هدر می روند دلایل ایجاد میزان بالای ضایعات شرایط نامناسب محیطی مانند سرما، گرمای شدید عوامل فیزیولوژیکی اسیب هایی با منشا بیولوژیکی میکروبیولوژیکی و در نهایت اسیب های مکانیکی به علت استفاده از روشهای نامناسب برداشت و فقدان بسته بندی مناسب برای محصول است استفاده از پلیمرهای زیستی برای بسته بندی از سه طریق می تواند منجر به کاهش ضایعات و درنهایت کمک به تامین امنیت غذایی شود محافظت فیزیکی ، ممانعت کنندگی در برابر رطوبت گازها روغن و … استفاده بهینه از ضایعات ناشی از صنعت کشاورزی و صنایع تبدیلی غذایی در این مقاله به معرفی مهمترین پلیمرهای زیستی مورد استفاده در صنعت بسته بندی پرداخته می شود که درصد قابل توجهی از آنها زیست تخریب پذیر می باشند و از این جنبه خطرات ناشی از الودگی های جبران ناپذیر بسته بندی های پلیمری نفتی را نیز ایجادنخواهند کرد. در اینجا مطالبی در ارتباط با PHB پلی ۳ هیدروکسی بوتیرات ، PLA، پلی لاکتاید، PHAs پلی هیدروکسی الکانواتس ، گلوکان، کیتوزان و … منشا زیستی و موارد کاربرد آنها ارائه خواهد شد.