سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

اعظم ابراهیمی – دانشجوی جغرافیای انسانی شهری روستایی، گروه جغرافیا، دانشگاه یزد
مرضیه زارع رحیمی آبادی – دانشجوی جغرافیای انسانی شهری روستایی، گروه جغرافیا، دانشگاه یزد
بهرام هاجری – دانشجوی جغرافیای انسانی شهری روستایی، گروه جغرافیا، دانشگاه یزد

چکیده:

مبادله کالا بین نقاط مختلف و مراجعه نقاط مختلف به یکدیگر جهت بهره مندی از خدمات مختلف اقتصادی آموزشی بهداشتی و … سبب به وجود آمدن یک سلسله روابط می شود دراین بین هریک از نقاط طبیعی برحسب برخورداری از خدماتو امکانات نقشهایمتفاوتی دراین سلسله روابط ایفا می نمایند و درنتیجه حوزه نفوذ متفاوتی خواهند داشت بحث مراجعه خدماتی و مبادله کالا بین نقاط روستایی مختلف چشمگیر تر از نقاط شهری است زیرا اکثریت نقاط روستایی به دلیل داشتن جمعیت اندک توانایی جذب همه گونه امکانات و خدمات لازم را ندارند و درنتیجه مجبور به مراجعه به نقاط روستایی بزرگتر و یا شهرهای پیرامونی خود میشوند از طرف دیگر تقسیم بندی نقاط روستایی به منظور مجموعه حوزه و روستاهای مستقل سبب فراهم شدن امکانات و خدمات خاص درهریک از این طبقات شده و دراین بین روستاهای به مراتب کوچکتر جهت بهره مندی از خدمات بالاتر مجبور به مراجعه به مراکز بزرگتر خود شده اند.