سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

یوسف عسکری – دانشجویان کارشناسی ارشد جنگلداری
محمدکاظم پارساپور –

چکیده:

بررسی برنامه های کلان توسعه کشور حاکی از آن است که هرچند جهت گیری های مثبتی در زمینه حفظ محیط زیست صورت گرفته و تلاشهای قابل توجهی انجام پذیرفته لکن این اقدامات در مقابل میزان تخریب و آلودگی های زیست محیطی ناشی از فعالیت های توسعه ای به علت نبود بستر فرهنگی لازم درزمینه حفظ و رشد محیط زیست بسیار ناچیزند مهمترین راه دستیابی و استمرار در حفاظت محیط زیست داشتن بستر فرهنگی لازم اخلاق زیست محیطی و تعهد اخلاقی قوی است که ریشه در فرهنگ جهان بینی و اعتقادات هرجامعه ای دارد و باید به درستی استخراج درک و اجرا شود چندی است که حرکت درجهت حفظ محیط زیست و دستیابی به توسعه ای پایدار مورد توجه همگان قرارگرفته است توسعه پایدار درزمینه حفظ محیط زیست توسعه ای است که بتواند نیازمندی های نسل حاضر را برآورد بی آنکه به توانایی آیندگان در تامین نیازهایشان لطمه وارد کند.