سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن احمدی – استادیار گروه شهرسازی دانشکده معماری و هنر دانشگاه گیلان

چکیده:

کشور ما یکی از زلزله خیز ترین مناطق دنیا است از هفده مورد زلزله مهم که بین سالهای ۱۹۰۰ تا ۱۹۹۰ د رجهان اتفاق افتاده است چهار مورد آن مربوط به ایران بوده است رقم تلفات این چهار زلزله ۸۶۰۰۰ نفر بودهاست کل تلفات ناشی از زلزله طی همین ۹۰ سال در ایران به قرم ۱۲۰۰۰۰ نفر می رسد ازلحاظ اقتصادی نیز سوانح می تواند ضایعه ای بزرگ برای اقتصاد یککشور محسوب گردند خساراتمالی ناشی از زلزله منجیل ایران در سال ۱۳۶۹ رقمی حدود ۷/۳ میلیارد دلار براورد شده است که ۷/۲ درصد تولید ناخالص ملی ایران در این سال است اگرچه نمی توان جلوی وقوع زلزله را گرفت اما می توان میزان تلفات وخسارات آن را کاهش داد حذف فاجعه غیرممکن است اما کاستن از صدمات آن امری ممکن است.