سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

غریب بناوند – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
مجتبی سفلایی شهربابک – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریز یشهری
صفر قائدرحمتی – استادیار رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
محمد محمدی کیش – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

برای پیشگیری از وقوع و یا کاهش اثرات زلزله علاوه برمباحث فنی با مدیریت بحران و برنامه ریزی چگونگی مقابله با بحرانهای ناشی از زلزله نیز مواجه هستیم و اگر مسائل ناشی از بحران پیش بینی نگردد هزینه بازسازی و ترمیم صدمات ناشی از بحران بسیار بالا خواهد بود مخاطرات طبیعی در مناطق مختلف امروزه یکی از دغدغه های مسئولان و برنامه ریزان است برنامه رییز و طراحی فیزیکی شهرها امروزه در کشورهای توسعه یافته به گونه ای است که آثار و نتایج ناشی از مخاطرات طبیعی را عملا با کاهش مواجه نموده و بهترین مسیر برای رویارویی و مقابله با سوانح و مخاطرات طبیعی میدانند با توجه به اینکه ایران از نظر توپوگرافی و موقعیت جز ۱۰ کشور بلاخیز دنیاست دانش برنامه ریزی شهری با تکیه برداده های جغرافیایی می تواند با تبییین اصول و مفاهیم خود با استفاده از این داده ها اثرات این گونه بلایا را تا حد زیادی تقلیل دهد این مقاله سعی بر آن دارد تا ضمن بیان چگونگی سازوکارهای تاثیر برنامه ریزی شهری و مدیریت بحران در کاهش آسیب پذیری شهرها درمقابله با زلزله را مورد تجزیه و تحلیل قرارداده و به برخی راهکارها دراین خصوص اشاره نماید.