سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

مهدی خدادادی – آموزگار آموزش و پرورش
عباس شکاری – استادیار دانشگاه کاشان

چکیده:

یادگیری و آموزش عالی از زمان های دور مورد توجه بوده است. از آنجائیکه تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی درنقاط مختلف جهان موجب شده است که در امر آموزش برای یادگیری بر چهار محور(دانستن، بودن، انجام دادن و با هم زیستن) تاکید شود. از جمله این محورها یادگیری برای انجام دادن است، ویژگی های کارآفرینی (پرورش خلاقیت، روحیه ابتکار عمل، عمل به استقلال، خودآگاهی، یادگیری از طریق انجام امور، مهارت های خود اشتغالی و…) است. از این رو بر آموزش کارآفرینی در دانشگاه ها تاکید شده است. این مقاله با روش تحقیق توصیفی انجام شده است. هدف از مقاله حاضر ترسیم نقش برنامه درسی آموزش عالی وتوسعه آن در آموزش و ترویج فرهنگ کارآفرینی مورد بحث قرار می گیرد و موضوعاتی چون اهمیت وضرورت کار آفرینی، مهارت های کارآفرینی، اهداف دوره های آموزشی کارآفرینی، افراد تحت پوشش آموزش کارآفرینی، انواع آموزش های کارآفرینی، روش های آموزش کارآفرینی و پشنهاداتی در جهت بهبود آموزش و ارتقای کیفی برنامه درسی آموزش عالی در راستای علمی و کاربردی و توجه بیشتر به کارآفرینی ارائه می شود.