سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

خدیجه نوروزی خطیری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت سوانح دانشگاه تهران
بابک امیدوار – دانشیار دانشگاه تهران
سجاد گنجه ای – دانشجوی کارشناسی ارشد
عبدالله مظفری – معاون پیشگیری و کاهش خطرپیذری سازامن پیشگیری و مدیریت بحران

چکیده:

یکی ازجنبه های مهم و قابل توجه دربرنامه ریزی توسعهتاکید و توجه به آسیب پذیری شهرها درمقابل سوانح طبیعی است شهرها به لحاظ داشتن حجم بالای سرمایه گذاری و مکان گزینی بسیاری از تاسیسات و ابزارهای اقتصادی و اجتماعی جامعه توجه بیشتری به این موضوع را می طلبد و دلیل آن نیز این است که بروز حوادث و سوانح طبیعی و غیرطبیعی تلفات جانی و مالی زیادی را به دنبال خواهد داشت این مقاله به تبیین نقش فرایند برنامه ریزی اضطراری و آنالیز آسیب پذیری شهرها درکاهش میزان و اثرمخاطرات طبیعی شهری با توجه به شاخصهای شدت هر مخاطره می پردازد همچنین درانتهای این پژوهش به اولویت دهی گزینه ها به منظور حذف یا کاهش عوامل اصلی خطرات پرداخته شده است.