سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدعلی شاهرخ نیا – استادیار بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی استان فارس
نصراله گودرزی – مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

چکیده:

حدود ۷۰ % از آب مورد نیاز آبیاری در استان فارس از منابع آب زیرزمینی تامین می گردد. استفاده درست از منابع آبی وافزایش بهره وری، به مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی بستگی دارد. برای مدیریت آبیاری، ابزارهای مختلفی وجوددارد که متاسفانه در کشور ایران اطلاعات کافی از نحوه عملکرد و تاثیر آنها وجود ندارد. در تحقیق حاضر به بررسی نقشچند ابزار مدیریت و برنامه ریزی آبیاری، در افزایش بهره وری مصرف آب در یک مزرعه ذرت پرداخته شده است. اینمزرعه که با سیستم آبیاری قطره ای نواری آبیاری می شد، در دشت ششده و قره بلاغ فسا در استان فارس واقع بود. برنامهریزی آبیاری با استفاده از ابزارهایی مانند تانسیومتر، دماسنج مادون قرمز، بلوک گچی، رطوبت سنج خاک و سندملی نیازآبی گیاهان انجام و با تیمار تحت مدیریت زارع مقایسه گردید. نتایج نشان داد با استفاده از روش های برنامه ریزی آبیاری،مصرف آب آبیاری نسبت به مقدار آب مصرفی توسط زارع، بدون کاهش در عملکرد ذرت، تا حدود % ۴۰ کاهش یافته است.در نتیجه کارایی مصرف آب آبیاری تا بیش از ۵۵ % افزایش داشته است. بهترین ابزارهای مدیریتی مورد استفاده، تانسیومتر،سنسور رطوبت سنج خاک، یک بلوک گچی و دماسنج مادون قرمز بوده است.