سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مظفر محمدخانی – کارشناس ارشد برنامه ریزی روستایی
مریم سلمانیان – کارشناس ارشد برنامه ریزی توریسم

چکیده:

مهمترین نقش مدیریت برنامه ریزی روستایی ومدیریت بحران و مدیریت ریسک دررویارویی با بحرانهای طبیعی شناخت خطرات تهدید کننده درروستا و توجه به مدیریت خطرپذیری مدیریت بحران و ایجاد یک تعامل منطقی بین آنهاست موفقیت امروزی کشورهای توسعه یافته درعرصه مواجهه با بحرانهای طبیعی به دلیل نگاه تخصصی است که دربرنامه های خود درپیشگیری از سوانح و شناخت مشکلات نیازها و قابلیت های محیط های زیستی معطوف ساخته اند بوده است که دلیل آن می تواند وجود هماهنگی بین دو سیستم مدیریت برنامه ریزی روستایی و مدیریت حوادث طبیعی باشد نگاه صحیح به برنامه مدیریت ریسک و بحران و همگام سازی برنامه ریزی فضایی – مکانی درروستاهای حاشیه کویر سمنان باعث شناخت کافی نسبت به نواقص موانع ظرفیت ها توانمندی ها و بهره گیری از تمامی سرویسها و زیرساخت های موجود می شود که می تواند سرلوحه برنامه های کمک رسانی به حوادث و قرارگیرد.