سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمد سهرابی – مدیرعامل و کارشناس سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد
علی نجفی –
رضا عبدالله زاده –

چکیده:

اسناد راهبردی درهرکشوری یکی از ارکان اصلی جهت تعیین مسیربرنامه ریزی های منطقه ای و محلی می باشد درایران نیز برنامه ریزی یکیاز ارکان مدیریت می باشد برنامه ریزی راهبردی درایران دارای سابقه ای ۵۰ ساله است که درخلال سالهای ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۰ بصورت برنامه های ۵ ساله اقتصادی – اجتماعی به اجرا درآمدها ست و همچنین یک سند چشم انداز برای سال ۱۴۰۴ خورشیدی تعریف گردیده است کلیه طرح ها و برنامه های پایین دستی بصورت برنامه های منطق ای و اجرایی باید از این برنامه ریزی ها و اسناد پیروی نمایند تا چشم انداز مورد نظر درزمان تعیین شده میسرگردد طرح های مدیریت پسماند نیز به عنوان یک برنامه جامع منطقه ای به همراه برنامه اجرایی آن جدای ازاین مساله نمی باشد و لازم است براساس اسناد بالادستی تهیه و تنظیم و اجرا گردد دراین بین نیاز است تا جایگاه بخش خصوصی نیز برهمین اساست عریف گردد که عموما دربرنامه ریزی های محلی و منطقه ای کمتر مورد توجه قرارگرفته و عموما بهعنوان اجرا کننده در بخشهایی از برنامه درنظر گرفته می شوند.