سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بتن سبک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهروز کاری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
الهام هراتیان‌نژاد – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
فرهنگ کوشا – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

چکیده:

با توجه به اهمیت کاربرد بتن سبک در صنعت ساختمان، در این تحقیق سعی شده است عواملی که بر روی عملکرد حرارتی قطعات بتن‌سبک تأثیرگذار هستند معرفی شود. برای این منظور، قبل از هر چیز انتظارات تعیین‌شده در ویرایش جدید مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان تشریح می‌گردد، و اصولی که در راهنمای اجرایی مبحث ۱۹ مطرح شده است مورد بحث و ارزیابی قرار می‌گیرد. در ادامه، مشخصات حرارتی انواع مختلف بتن‌ سبک، و عوامل تأثیرگذار بر روی آن بررسی می‌شود. سپس ساختار بلوک‌های ساخته شده با بتن سبک، اهمیت هندسه آن، وضعیت حفره‌ها و تأثیر عایق حرارتی تکمیلی استفاده شده برای پر کردن حفره‌ها، با انجام محاسبات و شبیه‌سازی‌های لازم، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در قدم بعدی، پس از تشریح مشخصات فنی بلوک‌های در حال تولید در کشور، اثر عوامل محیطی بر روی عملکرد حرارتی این فراورده‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. در پایان، جمع‌بندی و پیشنهادات برای بهبود عملکرد حرارتی ارائه می‌گردد.