سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

لاله یزدانپناه گوهرریزی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بخش تحقیقات شیلات و آ

چکیده:

در این مقاله اثرات هم آوری پروبیوتیک ها روی کنترل لاکتوکوکوزیز در ماهی قزل آلای رنگین کمان مورد ارزیابی قرار گرفته است . سویه های پروبیوتیک leuconostoc mesenteroides و لاکتوباسیلوس پلانتاروم lactobacillus plantarum بین ماهیها به مدت ۳۰ روز در (۷)۱۰ (۱-)cfug توزیع شد. روزهای سی ام پس از شروع تغذیه پروبیوتیک ها ماهیها با باکتری لاکتوکوکوس garvieae به رقابت برخاستند . ارزیابی پروبیوتیک ها نشان دهنده کاهش مرگ و میر ماهیها بطور معنی داری از ۷۸ % در گروه کنترلی به ۴۶-۵۴% گردید. لاکتوکوکوس گارونیه یک کوکوس گرم مثبت پاتوژن می باشد که باعث ضررهای اقتصادی فراوان در موجودات دریایی و گونه های ماهیآب شیرین می گردد. خصوصا در طی ماههای تابستان که با بالارفتن دمای آب مرتبط می باشد . همچنین چندین مورد از اینمیکروارگانیزم از انسانها نیز جدا شده است.