سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مریم توکلی – باشگاه پژوهشگران جوان واحد قوچان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان ایران

چکیده:

کپکهای تولید کننده مایکوتوکسین ها شامل Penicillium و Fusarium و Aspergillusبه دلیل سنتز متابولیت های سمی که تحت عنوان مایکوتوکسین ها شناخته می شوند نقش انکارناپذیری در کاهش کیفیت فروش وبهداشت مواد غذایی بازی می کنند. روشهای فیزیکی و شیمیایی برای کنترل وجود این میکروارگانیسم ها کپک ها وسم آنها درمواد غذایی گسترش پیدا کرده اند اما تاکنون هیچ روشی نتوانسته میزان مایکوتوکسین ها را کاهش دهد علاوه بر این برخی از کپکها نسبت به تیمارهای شیمیایی و برخی نگهدارنده ها مقاومت نشان میدهند برای مثال برخی گونه های Penicilliumمی تواننددر حضور سوربات پتاسیم رشد کننده بنابراین کاهش کپک ها در مواد غذایی تولید شده دغدغه اولیه است و علاقه فراوانی اش به توسعه روشهای ایمن و کارامد برای این هدف وجوددارد در میان روشهای کنترل نگهداری بیولوژیکی کنترل یک ارگانیسم به وسیله ارگانیسم دیگر بیشترین توجه را در سال های اخیر به خود جلب نموده است. Magnusson, Storm, Roos, Sjogren &SchunurerSchunurer 2003 دراین مقاله توانایی باکتریهای اسید لاکتیک LAB برای کنترل رشد کپکهای مولد مایکوتوکسین و واکنش این ارگانیسم ها با برخی مایکوتوکسین ها بررسی شده است.