سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

خدیجه هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم تهران
رقیه حیدرنژاد – کارشناس ارشد دانشگاه تربیت معلم آذربایجان.

چکیده:

امروزه رشد و پیشرفت اقتصادی در اکثر جوامع بشری از اهمیت خاصی برخوردار است، برای این که اقتصاد مایه قوام جامعه است . ولی خود این رشد و توسعه اقتصادی بر اساس مبانی اسلامی و آیات قرآنی از اهداف میانی است؛چرا که هدفی والاتر برای آفرینش انسان در جهان بینی اسلام مطرح است که همان ربّانی شدن انسان است. مسائل اعتقادی و باورهای دینی در هرزمان اهمیت فوق العاده ای داشته و جزء اصلی ترین مباحث انسان ها به شمار می رفتهاست . آن به هدف تأمین » نقش عمل به توصیه های دینی در پیشرفت و اقتصاد « از کارآمدترین ایده های اسلام در اقتصاد رفاه مادی و سعادت اخروی انسان است و این امر در صورت تحقق عینی، نقش تعیین کننده ای در عرصه رشد اقتصادیایفا می کند و کارایی اقتصاد مبتنی بر باورها و اعتقادات را در عصر حاضر، نمودارمی سازد. نویسنده در این مقاله بر آناست تا برخی باورهای دینی مانند: عدالت، تقوا، صله رحم، استغفار و… و نقش آن ها در پیشرفت و اقتصاد و هم چنین محدودیت های مصرف با توجه به باورهای دینی را بررسی نماید. امید است مورد استفاده خوانندگان محترم قرار گیرد.