سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

اصغر رحیمیون – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، دکترای شهرسازی

چکیده:

فعالیت گردشگری امروزه به عنوان یکی از مهمترین و پویاترین فعالیتها در جهان مطرح است. در دوران ما گردشگری به عنوان یک واقعیت اجتماعی و یک فعالیت عظیم اقتصادی تبدیل شده است. در این میان گردشگری مذهبی صنعتی است که علاوه بر برخورداری از امکانات درآمد زایی، اشتغال زاست و اشاعه فرهنگ و حفظ و احیای آن را نیز به دنبال خواهد داشت. با توجه به اینکه کشور ایران و بویژه استان همدان دارای بافت بومی و مذهبی است ضرورت توجه به گردشگری مذهبی در این منطقه احساس می شود. بافت مذهبی، اعتقادات دینی و وجود اماکن مذهبی در همدان شرایط مناسبی را برای توجه به گردشگری مذهبی فراهم کرده است. شهر همدان دارای بیش از ۱۵ بنای زیارتی است که اکثر این بناها در در درون بافت تاریخی و از جهتی فرسوده قرار گرفته اند. بنابراین رونق گردشگری مذهبی به احیای این بافت ها بستگی دارد. در این پژوهش با تاکید بر پتانسیلهای موجود در محله امام اده یحیی و اهداف در نظر گرفته شده، به دنبال ارائه راهکارهایی برای ارتقای سطح کیفی زندگی اهالی ، افزایش سرزندگی، افزایش سطح رضایتمندی افراد، حفظ و ارتقاء جایگاه عناصر مذهبی -تاریخی محله و نهایتا جذب توریست و سرمایه هستیم.