مقاله نقش بازخورد اصلاحی در فراگیری زبان دوم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در علوم رفتاری از صفحه ۹۵ تا ۱۱۱ منتشر شده است.
نام: نقش بازخورد اصلاحی در فراگیری زبان دوم
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باز خورد اصلاحی
مقاله شاهد باز دارنده
مقاله فراگیری زبان دوم
مقاله باز خورد بازدارنده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غفوری مهران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نقشی که بازخورد اصلاحی (corrective feedback) در فرایند فراگیری زبان ایفا نموده، موضوعی داغ و بحث برانگیز در بین محققین بوده است. در زمینه فراگیری زبان اول (FLA)، پژوهشگران محافظه کاری خاصی را در مورد شاهد بازدارنده (negative evidence) مطرح می سازند. در هر حال، به ظاهر در زمینه فراگیری زبان دوم (SLA) اجماع نظر رو به رشدی در بین اکثریت محققین در حال شکل گیری است و این اجماع نظر، به خصوص در اهمیت نقشی است که شاهد باز دارنده در فرآیند یادگیری زبان دوم ایفا می کند. اگرچه بازخورد اصلاحی به وضوح با هر دو وجه زبان یعنی کلامی و نوشتاری مرتبط است، اما تمرکز این بحث در کل بر روی تولیدات زبانی گفتاری خواهد بود؛ زیرا که عمده ترین بخش تحقیقات، به طور گسترده ای، بر روی این بعد زبانی صورت گرفته است. در دومین بخشی که در ادامه این بحث خواهیم داشت، معنای بازخورد اصلاحی و همچنین مواضع تئوری های مختلفی را که در راستای نقش این بازخورد در فراگیری زبان دوم بررسی شده است، مورد بحث قرار می دهیم. دیگر آنکه به مرور آن دسته از تحقیقات تجربی می پردازیم که در مورد تاثیر بازخورد اصلاحی بر امر فراگیری زبان دوم است و در ادامه، مواردی که به شکل گسترده ای در زمینه بازخورد اصلاحی به فراگیری زبان دوم مرتبط است مورد بحث قرار می گیرد.