سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمد کوچکی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تهران
سامان محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشداقلیم در برنامه ریزی محیطی دانشگاه تربیت معلم

چکیده:

در حال حاضر یکی از مشکلات اصلی ومهم اکثر کشاورزان، نحوه فروش وعرضه محصولات تولیدی در بازار مصرف و پایین بودن میزان دریافتی آنها از قیمتی است که مصر ف کنندگان نهایی پرداخت می نمایند . این امر راباید ناشی از نقص های موجود در ساختار بازار محصولات کشاورزی بدانیم . از طرفی با توجه به اهمیت موضوع و جایگاه مهم تنظیم بازار محصولات کشاورزی که هم اکنون یکی ازمشکلات اساسی در اقتصاد ملی محسوب می گردد، وبا توجه به اینکه کشاورزی یکی از راه های مهم کسب درآمد در سطح ملی وداخلی واز همه مهم تر در سطح بین المللی است لزوم هرچه بیشتر واردشدن علمی وعملی بازاریابی کشاورزی را می طلبد. نبود جایگاه و رویکرد بازاریابی در بخش کشاورزی سبب شده است که در این میان به تولیدکننده یعنی کشاورز ضرر زیادی برسد و باعث یاس ونا امیدی در تولید شود. شهرستان دره شهر با داشتن محصولات کشاورزی متنوع، یکی از قطب های کشاورزی استان ایلام محسوب می شود که متاسفانه همانند سایر مناطق دیگراستان به خاطر عواملی مانند ضعف های زیر ساختی وکمبودسرمایه و ضعف دانش، بازاریابی محصولات کشاورزی صورت نگرفته است. اطلاعات این تحقیق با استفاده از روش های کتابخا نه ای و میدانی به دست آمده است. هدف از ارائه این مقاله، تحلیلی بر اهمیت بازاریابی محصولات کشاورزی است، با این هدف که بتوان نواقص و نارسائی های موجود را تا حدودی جبران نمود