سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسن کشاورزجوبنه – دانشجویکارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده:

رسیدن به توسعه پایدار نیازبه برنامه ریزی در همه فعالیت های اقتصادی اجتماعی و محیطی می باشد بازاریابی کسب وکارکوچک و خرده فروشی یکی از بخشهای پرتراکم با بیشترین فراوانی درجامعه می باشد که درصورت اصلاح ساختار و اجرای برنامه های زیست محیطی توسعه صاحبان این مشاغل می توان به نتایج قابل توجهی در برنامه توسعه پایدار رسید تدوین برنامه های راهبردی میان مدت و بلندمدت با هدف آشنایی و آموزش مصرف کنندگان با مزایای محصولات و خدمات سبز و ترغیب و حمایت تولید کنندگان خرده فروشان بازاریابان صاحبان کسب و کار کوچک و سرمایه گذاران با بازاریابی سبز و کسب و کار سبز هرچند گامی کوچک ولی بدلیل دامنه وسیع مخاطب می تواند نقش قابل توجهی در پیشرفت توسعه پایدار داشته باشند. دراین مقاله تمرکز به بازاریابی سبز ویژگی و مزایای بازاریابی سبز در توسعه پایدار اصول رسیدن به توسعه پایدار و راه های آسان و ساده رسیدن به کسب و کار سبز و ایده های کارآفرینی از کسب و کار سبز اشاره شده است