سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرشید اشراقی – استادیار گروه اقتصادکشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
ولی اله جمالی – دانشجوی کارشناسی ارشداقتصادکشاورزی

چکیده:

در عصر حاضر پیشرفتهایی که درزمینه ی تکنولوژی فناوری و ابزارهای ارتباطی بوجود آمده است سبب شده است تا بازارهای مصرفی و تجاری دائما دستخوش تغییرات شوند و به تبعیت از آن ساختار شرکت ها موسسات و بنگاه هایی که به این بازارها خدمت می کنند نیز دچار تغییرات شود یکی از این نوع تغییرات همکاری شرکت ها موسسات و بنگاه ها با یکدیگر جهت تامین و ارضای نیازهای بازار می باشد که از آن به عنوان زنجیره ی تامین یاد می کنند بدیهی است که این زنجیره در مقابل اینگونه تغییرات باید مدیریت شود لذا مدیریت زنجیره تامین پابه عرصه ی وجود گذاشت یکی از ابزارهایی که می توانددر مدیریت کارآمد و موثر زنجیره ی تامین کمک شایانی کند بازاریابی می باشد.این مقاله بر آن است تا تاثیر و نقش بازاریابی را درمدیریت زنجیره تامین جهت مقابله با تغییرات بازار و مدیریت هر چه کارآمدتر و بهتر آن مشخص کند.