سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ابراهیم چیرانی – استادیار رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
مریم شهنازی بجارسری – کارشناس ارشد رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
سحر علیزاده ماتک – دانشجوی رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده:

در سازمان های خدماتی همچون بانک ها، نیروی انسانی نقش تعیین کننده ای در کسب موفقیت سازمان ایفا می کنند. راه چاره تضمین عملکرد عالی بانک ها را باید در نقش آفرینی موفق مدیریت منابع انسانی جست و جو کرد. هدف این تحقیق شناسایی نحوه تأثیر بازاریابی درونی بر عملکرد بازرگانی می باشد که از طریق یک مدل علی عملکرد بازرگانی موسسات مالی و اعتباری و بانک های خصوصی استان گیلان را تبیین می کند. بازارگرایی شامل مولفه های مشتری گرایی، رقیب گرایی و هماهنگی بین بخشی می باشد. مولفه های بازاریابی درونی شامل تعاملات رسمی، سیستم پاداش، بازخورد، خط مشی و رویه داخلی و مشتری گرایی درونی می باشد. نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که به طور کلی بازارگرایی بر عملکرد بازرگانی تأثیر مستقیم دارند ولی بازاریابی درونی بر بازارگرایی تأثیر مستقیم ندارد و همچنین بازاریابی درونی بر عملکرد بازرگانی تأثیر مستقیم ندارد