سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

سیدیوسف اولیائی مطلق – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

دراین مقاله قصد داریم مولفه ها و شاخصهای موثر بازاریابی اینترنتی درصنعت بانکداری و نقش هریک از آنها درتوسعه بانکداری اینترنتی را به کمک نقشه های شناختی فازی FCM که یکی از قدرتمندترین ابزار از مجموعه ابزارهای محاسبات نرم برای تعیین روابط علت و معلولی می باشد نشاندهیم و درادامه مقدار عددی شدت روابط بین مفاهیم بازاریابی خدمات بانکی را از نظرات خبرگان محاسبه می کنیم این تحقیق به مدیران بانکها کمک می کند مفاهیم اصلی را دربازاریابی اینترنتی شناخت و به نقش هریک از آنها درپیاده سازی و موفقیت استراتژیهای بازاریابی اینترنتیآگاه شوند و نحوه غلبه برمشکلات را مشخص کنند.