سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

خالد احمدی – دانشجویان کارشناسی ارشدبرنانه ریزی روستایی
زهرا تاراسی –

چکیده:

بازارچه مرزی باشماق در فاصله ۱۷ کیلومتری غرب شهر مریوان و در جوار روستای مرزی باشماق قرار دارد. . از سال ۱۳۶۹ عملاً فعالیت اقتصادی از طریق مرز باشماق با کردستان عراق شروع شده است و در غیاب گمرک رسمی به خوبی توانسته است در صادرات به شمال عراق و حتی مناطق مرکزی آن نقش اساسی ایفا کند. حرکت افراد و گروه ها بطوردائم یا موقت باعث ایجاد تغیر درالگوی سکونت میشود دلایل مهاجرت میتواند اقتصادی،اجتماعی،مذهبی،سیاسی وغیره باشد ولی دلیل اصلی همانا آزمون ناشناخته ها وزندگی درشرایط اقلیمی ونیز امتحان شانس جدیدی در زندگی است. عمدتاً ایده ی شرایط ۱۷۰ ). لذا تحرکی فضایی بین دو واحدجغرافیایی . زندگی جدیدزندگی یاسرزمین موعود محکمترین دلیل میتواند باشد( ۱۳۸۶ صورت میگیرد که دارای پیامدهایی درهردوفضای جغرافیایی است. در نگاهی گذرا به تاریخ میهنمان سه تغیر عمده ی اصلاحات ارضی، در سال ۱۳۴۲ ،انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ و جنگ تحمیلی در فاصله سالهای ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷ خود را به ما می نمایانند که بیشترین حجم مهاجرت را در کشور باعث شده اند. طبق آخرین سرشماری جمعیت شهرستان مریوان در سال ۱۳۸۵ برابربا ۱۵۳۲۷۱ نفر می باشد که درمقایسه بااولین سرشماری عمومی( ۱۳۳۰ )که فقط دارای ۱۳۸۴ نفر جمعیت بوده رشدی چشمگیر داشته، میزان جمعیت درمنطقه ی مورد مطالعه درطول زمان ومتاثرازشرایط مختلف همواره فراز و فرودهایی راتجربه نموده است. به طور کلی شهرستان مریوان به دو د لیل طبیعی و تجاری، از بین شهرهای استان، یک مکان مهاجرپذیر محسوب می شود.دراین مقاله سعی نمودیم روندتغیرات جمعیتی را طی دوره های مختلف سرشماری بررسی نموده وعلل وپیامدهای، این تغیرات رادر تمام جنبه های اجتماعی،اقتصادی،وفیزیکی آن بررسی کنیم.