سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهدی شیرافکن – دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
سلمان محمدی سلیمان – دانشگاه دریانوردی چابهار

چکیده:

نقش بازارچه های مرزی به عنوان یکی ازمنابع مهم تامین درامدمرزنشینان نقش غیرقابل انکاری دارد عدم کنترل بازارچه های مرزی باعث ضربه زدن به تولید داخلی می شود چرا که این مناطق به مرکزی برای واردات کالاهای خارجی بدل شده و به اقتصادکشور اسیب جدی وارد م یکند توسعه بازارچه های مرزی می تواند یکی ازراهکارهایمناسب تقویت اشتغال و حمایت ازتولید داخلیو افزایش امنیت باشد زیرا یکی از اصلی ترین مشکلات مردم مرزنشین نبود شغل است که جوانان و افراد متقاضی کاررا به انحراف همچون واردات کالا به صورت قاچاق میکشاند بهترین راهکار برای حمایت ازتولید ملی شناخت مزیت های مطلق و نسبی تولید داخل و ایجاد زمینه های صادرات کالا و کاهش واردات کالاهای قاچاق دراین بازارچه ها برای حمایت ازسرمایه و کارایرانی است دراین تحقیق موانع و چالشهای موجود دراین مناطق شناسایی و راهکارهایی جهت بهبود وضعیت فعلی ارایه شده است.