سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدعلی فیروزی – استادیار دانشگاه شهیدچمران اهواز
عاطفه احمدی – دانشجویان کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهر یزی شهری
زینب مقامی فرد –

چکیده:

مرزوتغییرات مرزی از اصلی ترین موضوعات مورد بررسی جغرافیای سیاسی بوده و هست مناطق مرزی به دلیل تماس با محیطهای گوناگون داخلی و خارجی از ویژگیهای خاصی برخوردارند وجود مبادلات و پیوندهای فضایی دوسوی مرزبین کشورهای مجاور و آسیب پذیری و تهدیدهای مختلف دراینمناطق اهمیتویژه ای را درفرایند برنامه ریزی های توسعه امنیت و آمایش کشور با مناطق مرزی داده است هدف تحقیق حاضر بررسی نقش بازارچه های مرزی دررشد و توسعه اقتصادی استان کردستان می باشد ازلحاظ روش شناختی توصیفی تحلیلی است که مباحث تئوریک آن با روش اسنادی کتابخانه ای گردآوری شدها ست نتایج بدست آمده دراین مقاله بیانگر این است که استان کردستان به عنوان یک یاز استانهای هم مرز با کشور عراق با توجه به پتانسیل ها و مزیت های نسبی خود می تواند به عنوان یکی از گزینه های مناسب ایجادمناطق آزاد تجاری نقش قابل ملاحظه و موثری را به منظور حضور موفقیت آمیز درعرصه تجارت جهانی و کمک به توسعه کشورایفا نماید.