سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین زینی اردکانی – کارشناس ارشد فناوری اطلاعات
حسین ابراهیمی – کارشناس دانشگاه تهران

چکیده:

موضوع مرزها و امنیت درسرفصل منافع ملی اکثرکشورها جایگاه مهمی را به خود اختصاص میدهد با یک بررسی اجمالی میتوان به جایگاه ضعیف مناطق مرزی و حاشیه ای درمقایسه با مناطق مرکزی کشور درفرایند امنیت فراگیر و عدالت اجتماعی پی برد از دلایل این امر می توان انزوای جغرافیایی مناطق مرزی دوری از قطبهای صنعتی اقتصادی و توسعه نیافتگی درابعاد مختلف اجتماعی اقتصادی سیاسی و فرهنگی برشمرد این گونه مسائل درمناطق مرزی باعث شده تا کشورها درقالب بازارچه های مرزی که از شناخته شده ترین روشهای توسعه اقتصادی نواحی مرزی به شمار می رود قدم درراه مبارزه با مسائل متنوع ناشی از عقب افتادگی درنواحی مذکور بگذارند این مساله امروزه روشن و بدیهی است که سطح قابل توجهی از نیازهای مردم مرزنشین از طریق مبادلات مرزی تامین می شود هدف از تاثیر بازارچه های مرزی توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه و ایجاد اشتغال و امنیت م یتوان عنوان نمود.