سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

عیسی ابراهیم زاده – دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
مریم رضائی – دانشجوی دکتری

چکیده:

مناطق مرزی دارای ویژگیهای خاصی همچون انزوای جغرافیایی و دوربودن از مرکز دوری ازقطبهای صنعتی اقتصادی حاکمیت فرهنگ سنتی عدم توسعه درابعاد مختلف اقتصادی سیاسی و فرهنگی و همچنین عدم امنیت پایدار میب اشد این مناطق با داشتن این ویژگیها از نقاط حساس و استراتژیک کشور به شمار می آیند بنابراین نیازمند توجه و اعمال راهکارهایی متناسب با شرایطشان میباشند یکی ازمهمترین و شناخته ترین روشهای توسعه اینمناطق ایجاد بازارچه های مرزی میب اشد که می تواند تحولی بنیادی درتولید اشتغال تثبیت جمعیت شهرنشین افزایشدرآمد جلوگیری از قاچاق کالا و نهایتا توسعه و امنیت ایجاد نماید شهرمهران نزدیک ترین شهر مرزی کشور به پایتخت عراق و اماکن زیارتی آن بوده که امروزه به عنوان کانون فعالیت های صادراتی و تردد زوار با کشور همسابه به شمار می رود درعین حال بازارچه مرزی مهران یکی از بازارچه های فعال کشور میب اشد که درسال ۸۲ درنقطه صفرمرزی با اهداف متفاوتی ازجمله ایجاد توسعه امنیت دراین منطقه شکل گرفت که امروزه دارای مزیت های مهمی همچون اشتغال زایی ارزآوری و گسترش همکاری با کشور عراق می باشد.