سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ناهید اسمعیل زائی – عضو هیئت علمیدانشگاه آزادخاش
فاطمه شهرکی – دانشجویان کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
مهدیه نخعی –
معصومه اکبری –

چکیده:

تبادلات تجاری مرزنشینان با کشورهای همسایه سالهاست که درشهرهای مرزی ایران رواج داشته و خود نوعی تجارت دراین منطقه تلقی شده که معیشت عده ای ازساکنان نقاط مرزی را تامین می کند براین اساس ایجاد بازارچه های مرزی که اصولاخاص کشورهای جهان سوم است نیز درجهت قانونی کردن تبادلات مرزنشینان شکل گرفته است ایجاد بازارچه های مرزی اصولا با اهدافی نظیر ایجاد اشتغال تامین معیشت ساکنان این مناطق کنترل قاچاق کالا و افزایش امنیت مرزها شکل میگیرند اما نمی توان ادعا کرد که این اهداف تاکنون بصورت واقعی تحقق یافته و اداره این بازارچه ها منجر به رونق اقتصادی مناطق شهری و روستایی محدوده های مرزی شده است پژوهش حاضر برآن است تا با هدف بررسی نقش بازارچه های مرزی درتوسعه امنیت با شهرزابل به عنوان الگویی ازشهرهای مرزی بپردازد.