سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

الهه انزایی – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
لیلا مهدی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

مناطق مرزی یکی ازنقاط مهم استراتژیکی درکشورها می باشد قطعاایجاد امنیت دراین مناطق هم یکی از اهداف مهم کشورها است وجود بازار درنقاط مرزی میتواند به عنوان راهکاری مهم برای ایجاد امنیت درنقاط مرزی به حساب آید این بازارچه ها میتوانند ضمن ایجاد تحرک اقتصادی و فراهم کردن اشتغال برای مرزنشینان امنیت فرهنگی و سیاسی را هم بدنبال داشته باشند چرا که بیکاری و نبود اشتغال برای مرزنشینان آنان را به فعالیت های کاذبی چون قاچاق وادار می کند که این امرعلاوه براینکه مسائل سوء فرهنگی را به دنبال دارد خود ضربه مهلکی به اقتصادکشور وارد می کند ازطرف دیگر وجود فعالیتهای سالم اقتصادی دراین مناطق و ایجاد رابطه دوسویه با کشور همسایه و حضور مرزنشینان که به عنوان بهترین مرزداران شناخته می شوند دربازارچه ها و فعالیت انها خود امنیت سیاسی راهمراه دارد.