سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

منان صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه زابل
احمد قنبری – استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل
محمد گلوی – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل
جواد طائی سمیرمی – دانشجوی دکتری اکولوژی

چکیده:

شناخت پارامترهای اقلیمی گیاهان زراعی از مهمترین عوامل موثر در تولید است. و با توجه به اینکه سطح زیر کشت غالب محصولات دیم در شهرستان قوچان اختصاص به گندم دارد لذا پهنه بندی اقلیمی کشت گندم دیم در این شهرستان هدف این تحقیق قرار گرفت. شهرستان قوچان با داشتن ۵۰۲۰۰هکتار اراضی برای کشت گندم ۴۳۰۰۰هکتار را به گندم دیم اختصاص دارد. به همین منظور، ابتدا داده های بارندگی ۱۲ایستگاه هواشناسی از سال۱۳۶۷الی۱۳۸۸(سال ۲۱)جمع آوری و تجزیه و تحلیل شد. سپس با بهره گیری از نقشه ی توپوگرافی رقومی استان در مقیاس ۲۵۰۰۰۰/۱مناطق مستعد برای کشت گندم دیم با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)شناسایی شد. نتایج به دست آمده بیانگر این واقعیت است که اولا: مقادیر بارش و ارتفاع از شاخص های موثر در فرایند کشت گندم دیم محسوب می شوند. ثانیا: از طریق انطباق لایه های موثر در فرایند کشت گندم دیم در محیط GIS، امکان شناسایی دقیق مناطق مستعد برای کشت گندم دیم وجود دارد.