سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

پروانه شیرانی – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

دراین پژوهش که با هدف بررسی فضاهای نیمهمحافظت شده ای چون ایوان ها وکاربرد آنها در بهبودش رایط آسایش استفاده کنندگان تهیه شده است به بررسی نقش عملکردی ایوان در طراحی اقلیمی مساجد می پردازد از آنجا که ایوان در غالب بناهای سنتی ما از مساجد گرفته تا کاروانسراها و مدارس و … کاربرد داشته است ممکن است به نظر رسد کاربرد آن بیشترین جنبه های ظاهری و نمادین داشته است ولی با توجه به پایداری این بناها بالاخص مساجد طی صدها سال و تامین آسایش فیزیکی و روحی استفاده کنندگان از آنها بررسی جزئیات شکل گیری آنها براساس شرایط اقلیمی منطقه ای خاص و نوع فضاهای مستقر در پشت ایوان ها نشان داد که با توجه به چگونگی طراحی و ابعاد و اندازه و نوع پوشش و مصالح به کاررفته در آنها همچنین چگونگی قرار گیریشان نسبت به عوامل اقلیمی مثل باد تابش آفتاب و … نقش اصلی رادر فراهم کردن شرایط آسایش در فضاهای داخلی مسجد دارند.