سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حجت اله اروانه – کارشناسان ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی
لیلا امانت بهبهانی –
سامان عباسی چناری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های ابی
حجت سلیمانی فر –

چکیده:

محدودیت منابع آب همواره مهمترین مشکل کشاروزی ایران بوده و گسترش سطح زیرکشت درکنار استفاده ازروشهای سنتی و غیراصولی آبیاری سبب تشدید این محدودیت درسالهای اخیر شده است بخش کشاورزی بزرگترین مصرف کننده منابع اب کشور بیش از۹۰درصد می باشد و متاسفانه به دلیل پایین بودن راندمان آبیاری حداکثر ۳۰درصد بیشترین هدررفت منابع محدود اب کشور نیز دراین بخش اتفاق می افتد امروزه راندمان کل آبیاری درسطح کشور درمناطق و شرایط مختلف بین ۲۵الی۴۰درصد است که بطور عمده مربوط به تلفات انتقال درانهار تلفات توزیع درمزارع و تلفات مربوط به سو مدیریت آبیاری است با پیشرفت فناوری درسالهای اخیر توجه خاصی به توسعه روشهای و فناوریهای نوین آبیاری شده است که دراین مقاله سعی شده است با این فناوریها و نقش آنها دردستیابی به کشاورزی پایدار پرداخته شود.