سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدمهدی حسین زاده – استادیار دانشگاه شهید بهشتی
فاطمه خدادادی – کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی
اکبر رستمی – کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی

چکیده:

شهرستان دزفول با برخورداری از پتانسیلهای بالقوه طبیعی تاریخی فرهنگی ازنقاط مستعد برای برنامه ریزی برپایه مطالعات ژءوتوریسم است دراین تحقیق سعی شده است با استفاده از نقشه های مختلف ازجمله نقشه توپوگرافی نقشه زمین شناسی و مطالعات میدانی که درنهایت منجر به تهیه نقشه ژءوتوریسم شهرستان شده به تدوین و معرفی کلیه جاذبه ها و پدیده های طبیعی جهت تمرکز مطالعات ژئوتوریسم بپردازد نتایج این تحقیق نشان میدهد که قرارگیری پدیده های ژئومورفولوژیک خاص درکنار جاذبه های تاریخی و فرهنگی منطقه را به صورت یک مکان شاخص و بسیار مستعد جهت این نوع گردشگری درآورده است همچنین با استفاده از مدل تحلیلی SWOT نقاط قوت ضعف فرصت ها و تهدیدهای منطقه از دید سه گروه مردم مسئولان و گردشگران بررسی شد و مناسب ترین راهکارها و استراتژی ها جهت توسعه گرشدگری دزفول ارایه گردید