سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای صنعت توریسم

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سجاد اشگرف – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد جغرافیا برنامه ریزی توریسم دانشگاه آزاد اس

چکیده:

امروزه توسعه روستایی یکی از دغدغه های کشور ها ودولتها به ویژه کشورهای در حال توسعه است روستاها با دارا بودن منابع طبیعی پایه کشاورزی با مسائل و مشکلات فراوانی مثل فقر بیکاری پایین بودن نرخ بهره وری در بخش کشاورزی و بخش تولیدات روستایی از یکسو و تخریب منابع طبیعی از سوی دیگر مواجه هستند که توسعه روستاها و ایجاد اشتغال پایدار در روستاها را تاحدی غیرممکن ساخته است این مسائل لزوم توجه به راه حلهای دیگر اقتصادی نظیر اکوتوریسم را برای کمک به توسعه روستاها با هزینه کم مطرح می سازد برنامه ریزی در جهت گسترش و توسعه اکوتوریسم با توجه به ویژگیهای عمده آن مستلزم سرمایه گذاریهای کلان نمی باشد و این موضوع در استان هایی از جمله استان چهارمحال و بختیاری که اکثرا با کمبود سرمایه مواجه اند ولی از نظر جاذبه های طبیعی غنی هستند فرصت مغتنمی می باشد.