سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرجان محمدزاده – عضو هیئت علمی گروه محیط زیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
ملیحه حاجی قلیخانی – کارشناسی مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست

چکیده:

اکوتوریسم بعنوان پدیده ی جدید قرن حاضر یکی از رو به رشدترین صنعت گردشگری به حساب می آید. به همین منظور اکوتوریسم نقش ویژه ای در آموزش گردشگران درباره ارزش محیط زیست سالم و تنوع زیستی می تواند داشتهباشد. بنابراین برنامه ریزی صحیح و مدیریت توسعه ی اکوتوریسم امری حیاتی به نظر می رسد، در غیر این صورت اکوتوریسم می تواند خود تهدیدی برای تنوع زیستی و آن چه خود به آن وابسته است باشد.گونه ها ی حیاتی به طور بی سابقه ای در حال از بین رفتن هستند، آب و هوا در حال تغییر است که خطراتی نظیر بالا آمدن سطح آب دریاها، خشکسالی و سیل را به همراه داشته است. گسترش مناطق حفاظت شده مایه دلگرمی است ، ولیهمیشه مدیریت آن با اهداف حفاظت محیط زیست سازگار نیست. از بین رفتن زیستگاه ها و گونه های بیولوژیک کماکانادامه دارد و بیش از ۱۰ هزار گونه اکنون در خطر انقراض قرار دارند. راهکارهای مختلفی برای حفاظت از زیستگاه ها و گونه های بیولوژیک وجود دارد که اکوتوریسم یکی از این گزینه هاست. با توجه به اهداف و ویژگی های اکوتوریسم بهطور عام، به نظر می رسد که اکوتوریسم نقش بالقوه مهمی را در حفاظت از تنوع زیستی می تواند ایفا کند. این مقاله سعی بر این دارد به اهمیت و جایگاه اکوتوریسم در حفاظت از زیستگاه ها و گونه ها و به عبارت دیگر تنوع زیستی بپردازد.