سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

پرویز رجبی کلوانی – دانشجوی دکتری جغرافیای انسانی و مدرس دانشگاه پیام نور
علی یوسفی – کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
فتح الله کشاورزشال – هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده:

اکوتوریسم شاخه ای از توریسم ( گردشگری ) است اما مشخص کردن مرز آن با توریسم به علت عدم تعریف دقیق آسان به نظر نمی آید برای رسیدن به اکوتوریسم موفق باید از رهگذر توسعه پایدار عبور کرد .دستیابی به توسعه پایدار در گرو توجه به ارکان اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و زیست محیطی در یک جامعه است و گردشگری بعنوان فعالیتی اثر گذار بر تمامی ارکان توسعه بیش از گذشته نیازمند مطالعه استدر این تحقیق با بیان اجزاء مشترک مفهوم توسعه پایدار از دیدگاه های متفاوت ، به ویژگیهای توسعه پایدار و توسعه روستائی پرداخته و به طور خاص روستای امام زاده ابراهیم شهرستان شفت واقع در استان گیلان مطرحشده است این مطالعه نشان می دهد که روند کنونی بهره برداری از طبیعت علیرغم بر برخی فعالیتها و تمهیدات محدود کننده ، فراتر از ظرفیت تحمل محیط بوده و بیم آسیب های جدی و نابودی توان هایطبیعی و البته اقتصادی منطقه می رود . که اگر به صورت علمی و برنامه ریزی شده گردشگری رونق پیدا نماید می تواند توسعه و توسعه پایدار روستایی را به ارمغان آورد .که در نهایت موجب اشتغال و افزایش در آمد ،کاهش مهاجرت ،تسریع در روند گردش پول، افزایش تولید ملی و سرانه ملی را به همراه خواهد داشت