سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش فناوری اطلاعات، حال، آینده

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا دهقان – عضو هیئت علمی بخش مهندسی فناوری اطلاعات مجتمع دانشگاهی کازرون
فرهاد خرمایی – عضوهیئت علمی دانشگاه شیراز
سیدمسعود طباطبایی – عضو انجمن علمی مهندسی فناوری اطلاعات مجتمع دانشگاهی کازرون
الناز غنیمت – عضو انجمن علمی مهندسی فناوری اطلاعات مجتمع دانشگاهی کازرون

چکیده:

گردشگری الکترونیکی سیروسفر در دنیای مجازی است این نوع گردشگری موضوع نسبتا جدیدی درجهان می ب اشد که به سرعت در حال گسترش است با به کارگیری گردشگری الکترونیکی برخی کشورها به موقعیت قابل توجهی دست یافته اند از سوی دیگر یکی از مهمترین صنایع درآمدزا در گردشگری خریداری سوعات و به ویژه صنایع دستی می باشد صادرات صنایع دستی هنگامی که با توسعه صنعت گردشگری همراه باشد سهم شایسته و درخور توجهی در اقتصاد کشورها و معرفی هنر ناب و خالص در نهایت زندگی اقتصادی و حیات فرهنگی ملت ها دارد م یتوان انتظار داشت صنایع دستی در ایران نیز با کمک فناوری اطلاعات و گردشگری الکترونیکی از توسعه کمی وکیفی مناسب برخوردار شود و موجب ورود مستقیم تولید کنندگان به زنجیره تامین این عرصه گردددراین مقاله ضمن معرفی ابعاد مختلف گردشگری اکوتوریسم و گردشگری الکترونیکی به بررسی تغییرات حاصله از ورود سازمان های مجازی گردشگری محلی E-LTO در مدل زنجیره تامین و فروش صنایع دستی در پرتال جامع گردشگری پرداخته شده است.