سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی عمران، معماری، شهرسازی و مدیریت انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آرزو ایزدیاری – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
نجمه زبردستان – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده:

امروزه بحران انرژی و پایان پذیری منابع فسیلی ، آلودگی محیط زیست و افزایش انتشار گازهای گلخانه ای از جمله عواملی هستند که بشر را بسوی سرچشمه های پاک و تجدید پذیر سوق داده اند از این رو محققان برای رفع نیازهای انرژی و افزایش رفاه و نزدیکتر شدن به اهداف توسعه پایدار جهانی می کوشند تا از انواع انرژی های تجدید پذیر استفاده کنند. در این میان یکی از لتولع انرزی های تجدید پذیر که می توان آن را در اشکال محختلف استفاده کرد انرزی خورشیدی است. امروزه استفاده از این نوع انرزی در زمینه های مختلف حائز اهمیت است در این میان با توجه به این که ساختمانها از یک سو مصرف کننده بخش عمده ای از سوخت های فسیلی هستند و از سوی دیگر بیشترین تولید کننده گازهای مضر برای محیط زیست لزوم استفاده از انرژی های پاک و از جمله انرژی خورشیدی در معماری ضرورت می یابد . بنابراین هدف از انجام این تحقیق که با روش توصیفی – تحلیلی و گردآوری اسنادی اطلاعات انجام گرفته است توجه به چگونگی استفاده از انرژی خورشیدی در معماری در راستای اهداف توسعه پایدار است. در ادامه نتایج بدست امده به این شرح است : استفاده از انرزی های تجدید شونده و از جمله انرژی خورشیدی در معماری می تواند علاوه بر کاهش هزینه ها کبفبت زندگی کاربران فضا را نیز ارتفاء دهد همچنین می تواند زمینه ساز تولید شغل هایی با تکنولوژی برتر و گامی موثر در جهت کاهش استفاده از سوخت های فسیلی و تولیذ ذی اکسید کربن باشد. در این راستا مقاله حاضر در هفت مبحث ذیل ارائه می شود :۱-انرژهای تجدید پذیر و لزوم توجه به آنها ۲- اهمیت منابع تجدید پذیر و تکنولوژی آنها برای توسعه پایدار ۳- انرزی خورشیدی ۴- سیستمهای مورد استفاده ۵- کاربردهای انرژی خورشیدی ۶- چگونگی استفاده از انرزی خورشیدی در معماری ۷- نمونه های موفق بکارگیری انرزی خورشیدی در معماری جهان.