سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه شهرکر
محمدعلی قضاوی – استادیار و عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه
سیدهاشم صمدی ریکنده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسیمکانیک ماشینهای کشاورزی

چکیده:

فرآیند خشک کردن نقش مهمی در نگهداری مواد غذایی دارد مهمترین دلیل برای محبوبیت خشککردن افزایش عمر مواد غذایی می باشد که با افزایش کیفیت محصول همراه باشد مدیریت اکوسیستم های زراعی درجهت استفاده بهتر از انرژی خورشیدی و نهاده های کشاورزی اهمیت زیادی در تولید دارند برطبق مطالعات آی کی جیفور ۱۹۸۵ دو نوع رطوبت در غذا وجود دارد یکی رطوبت شیمیایی مرزی و دیگری رطوبت فیزیکی فرایندخشک کردن فقط بستگی به خروج رطوبت فیزیکی دارد بهبود عملکرد خشک کن ها در کشورهای در حال توسعه می تواند به کاهش ضایعات محصول پس از برداشت کمک کند خشک کن های خورشیدی به سه دسته مستقیم غیرمستقیم و ترکیبی از آن دو تقسیم می شوند ساختمان یک خشک کن مرکب شامل کلکتور خورشیدی محفظه خشک کن و سینی خشک کن است. کل انرژی خشک کردن از مقدار بافت غذا می تواند از معادله بالانس انرژی پایه برای تبخیر آب تخمین زده شود در فرایندخشک شدن رطوبت از سطح جسم تبخیر می شود و همچنین رطوبت از قسمتهای داخلی به سطح جسم می آید این از دست رفتن رطوبت به تخلخل مواد در سطح جسم بستگی دارد