سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی عمران، معماری، شهرسازی و مدیریت انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آرزو ایزدیاری – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
پریسا علیمحمدی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دکتری معماری

چکیده:

هر روز که می گذرد زندگی انسان به مصرف انواع انرژی وابسته تر می گردد از یک سو رشد جمعیت ، افزایش مصرف انرژی ، پایان پذیر بودن منابع آن و اثرات نا مطلوب و جبران ناپذیر مصرف بی رویه انرزی برمحیط زیست و از سوی دیگر افزایش قیمت آن در سالهای اخیر چگونگی مصرف انرژی را مسئله ای پر اهمیت ساخته است و این امر باعث ترغیب محققان برای یافتن و رائه راه حل های نوینی جهت مدیریت مصرف انرزی شده است از جمله این راهکارها جایگزینی انرژی های پاک به جای سوخت های فسیلی است . در این میان از آنجا که ساختمانها با بیشترین میزان مصرف سوخت های فسیلی تولید کننده بخش عمده ای از گاز کربنیک متصاعد شده هستند لزوم استفاده از انرژی های پاک در طراحی و معماری امری ضروری به نظر می رسد از این رو هدف از نگارش این مقاله که با روش توصیفی – تحلیلی و گرآوری اسنادی اطلاعات انجام شده است بررسی نقش انرژی های پایدار در معماری جهت مدیریت و تگهداشت انرزی و ارائه راه کارهایی جهت کاهش مصرف انرزی با استفاده از انرزی های پایدار و تکنولوژی های نوین در فضاهای معماری می باشد. در ادامه نتایج به دست امده به این شرح است : استفاده از انرژی های پایدار علاوه بر تولید و عرضه ی انرژی بیش از میزان تقاضای جهانی می تواند انرژی را با هزینه بسیار کمتری در اختیار بشر قرار دهد. همچنین استفاده از این نوع انرزی دئر معماری منجر به شکل گیری معماری ای هماهنگ با محیط و همخوان با پتانسیل های طبیعی بوده و این امر – حرکت به سوی طراحی پایدار – پایه های توسعه پایدار جهانی را نیز مستحکم می سازد . از این رو مقاله حاضر در هفت مبحث ذیل ارائه می گردد :۱- وضعیت ذخایر انرژی در جهان ۲ – لزوم برنامه ریزی در بهینه سازی مصرف انرزی ۳- مدیریت انرزی ۴ – توسعه تکنولوژی های کاهش مصرف انرزی ۵ – انرزی های جایگزین و نقش آنها در معماری جهت رسیدن به پایداری ۶ – سیاست های آگاه سازی ۷- نمونه های موفق کاربرد انرژی های پایدار در معماری جهان.