سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هفدهمین همایش ملی و سومین سمینار بین المللی بیمه و توسعه

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

محمد سامی فر – معاون پشتیبانی پژوهشکده بیمه
فتح اله حسینی – کارشناس گروه آموزشهای آزاد پژوهشکده بیمه
مجید حاجی زاده – کارشناس مسئول گروه آموزشهای آزاد پژوهشکده بیمه

چکیده:

انجمن های علمی و صنفی از جمله نهادهای جامعه مدنی هستند که نقش موثری در تولید دانش و دستیابی به توسعه علمی دارند. و به عنوان محور اساسی و عامل ارتباط دهنده بین دانشگاه ها، صنایع و سازمان های دولتی فعالیت می کنند. در واقع، انجمن های علمی و صنفی زیر بنای اصلی نهادهای مستقلی را تشکیل می دهند که فضای مناسبی را برای سرعت عمل و قدرت تصمیم گیری بالا و انعطاف پذیری بوجود می آورند و می توانند نقش فزاینده ای را در حمایت از دانش پژوهی و متخصصان ایفا کنند. پژوهشکده بیمه بعنوان یک نهاد مستقل می تواند با حمایت از تشکل انجمن های علمی، صنفی و حرفه ای بیمه ای در کشور، بر حمایت و حفاظت از حقوق بیمه گران و بیمه گذاران تاکید و باعث بکارگیری شیوه های مدرن ارائه خدمات و پرداخت خسارات و در نتیجه ارتقای بهروری در صنعت بیمه و ایجاد کسب و کارهای جدید بیمه ای گردد. در این مقاله سعی شده است تا نقش انجمن های علمی و تشکلهای صنفی در توسعه و گسترش بیمه در بنگاه های اقتصادی مورد بررسی و دقت نظر قرار گیرد.