سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای اکوسیستم های آبی داخلی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شهروز برادران نوبری – انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری، رشت

چکیده:

در سالهای اخیر ، مفهوم حفظ حیات وحش گستره جهانی پیدا کرده و نابودی خزانه های ژنی موجودات در مناطق مختلف به یکی ازمهمترین دغدغه های فکری محققین و مسئولین تبدیل شده است . در این مقاله انجماد و نگهداری طولانی مدت اسپرم و تخمک در انواع مختلف آبزیان از جمله ماهیان، سخت پوستان، دوزیستان و پستانداران دریائی مورد بررسی قرار گرفته است . روشهای مختلف کاربردی این تکنیک مورد اشاره قرار گرفته و سپس به ارائه نتایج مطالعات و دستاوردهای محققین در این زمینه پرداخته شده است . همچنین کاربردهای مدیر یتی و تحقیقاتی این تکنیک از جمله ایجاد بانک اسپرم، بهبود خزانه ژنی مولدین کارگاهی، کمک به جلوگیری از انقراض نسل جمعیت های در معرض خطر، نگهداری ژنوم گونه های خاص زیستگاه های باارزش، در اختیار بودن اسپرم در تمام طول سال، حفظ ژنوم مولدین دستکاری شده و ….. به منظور ارائه دیدگاه نوین در حفظ تنوع زیستی و خزانه ژنی آبزیان در ابعاد مدیریت صید و پرورش آنها به بحث و چالش کشیده شده است.