سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امین رادمنش – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
حسینعلی عبادی فراهانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدسشهریار
احمد کردانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

چکیده:

در گذشته تلاشها برای تعمیم دادن تحلیل ها برای توده ذرات سوسپانسیون به علت پیچیدگی های اضافی درواکنشهای دو طرفه بین ذرات و سیال و همچنین واکنش ها میان خود ذرات با مانع و کندی روبرو می شد با وجود اینکه محدودیت های مفاهیم ضریب پخش جزئی به خوبی شناخته شدها ند ولی این موضوع در امور مهندسی بصورت گسترده ای قابل قبول و مفید است این یکی از پارامترهای مهم در مقیاس بندی و مدلسازی در جریانهای سوسپانسیون است دراین مقاله نتایجی برای توزیع شعاعی و قوسی در ضریب پخش ذره در جریان کاملا توسعه یافته آشفته در لوله افقی در سوسپانسیون رقیق هوا – ج امد ارایه شده است. در محدوده متغیرهای تجربی مورد استفاده در این بررسی این موضوع فهمیده می شود که ضریب پخش محلی می تواند با ضریب پخش گردانه ای در سیال حامل و معکوس زمان آسایش برای واکنش جزء – سیال ارتباط داشته باشند.